Informaţii personale

Nume / Prenume

 

 

MOLDOVEANU Maria
Locaţie Bucureşti
Naţionalitate română
Data naşterii 4 martie 1941, Bacău

Locul de muncă

 

Domeniul ocupaţional

Academia Română

Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice „ Costin C. Kiriţescu” – Centrul Român de Economie Comparată şi Consens, Bucureşti

Cercetare ştiinţifică

Experienţa profesională
Perioada

2001-Prezent

Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice „ Costin C. Kiriţescu” – Centrul Român de Economie Comparată şi Consens, Bucureşti

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gr. I
Activităţi şi responsabilităţi principale

-realizare şi coordonare de cercetări ştiinţifice pe teme incluse în planul de activitate al Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu” şi contracte de cercetare;

-publicare de cărţi, studii, articole;

– participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate de structuri academice universitare şi instituţii culturale;

-membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), Comisia de management, Marketing (2004-2006)

Perioada

1991-2001

Academia Română, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii (ICCV), Bucureşti

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gr. II, I
Activităţi şi responsabilităţi principale

-iniţiere şi realizare de cercetări ştiinţifice ale Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii şi participare la contracte de cercetare, beneficiari: ministere şi instituţii naţionale;

-publicare de cărţi, studii şi articole;

-participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi cu participare internaţională

Perioada

1997-2007

Universitatea Hyperion, Facultatea de jurnalism, Bucureşti

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar asociat
Activităţi şi responsabilităţi principale

-concepere şi susţinere de cursuri de: Marketing mass-media, Publicitate, Metode şi tehnici de studiere a opiniei publice;

-coordonare a lucrărilor de licenţă pe profilele menţionate;

-participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice;

-publicare de studii pe teme de management şi marketing de presă, în reviste ştiinţifice şi culturale.

Perioada

1991-2003

Ministerul Culturii – Revista de bibliologie şi ştiinţa informării „Biblioteca”

Funcţia sau postul ocupat Redactor de rubrică (”Sociologia culturii”, „Biblioteca faţă în faţă cu cititorii ei”)
Activităţi şi responsabilităţi principale

-coordonarea rubricilor menţionate;

-elaborarea şi publicarea (în fiecare număr) a unor studii, articole şi sinteze ale cercetărilor personale pe teme de sociologia cărţii, a presei şi a bibliotecilor;

-membru în Comisia Ministerului Culturii (MCCPN) pentru achiziţia de publicaţii în bibliotecile publice;

-prezentare de comunicări ştiinţifice la simpozioane organizate de biblioteci publice şi universitare din România

Perioada

1990-1991

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, sectorul „Evaluare şi prognoză”

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific pr. gr. III
Activităţi şi responsabilităţi principale

-realizare de cercetări pe teme de ştiinţele educaţiei

-participare la realizarea studiului naţional „Probleme ale învăţământului românesc”;

Perioada

1974-1989

Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste – BCS , Serviciul de metodologie şi cercetare a lecturii publice

Funcţia sau postul ocupat Sociolog principal, redactor II
Activităţi şi responsabilităţi principale

-coordonarea şi îndrumarea managerilor din instituţiile publice de cultură din biblioteci, în realizarea de cercetări de teren pe teme socio-culturale;

-cercetări pe teme de sociologia culturii;

-publicarea rezultatelor cercetărilor personale;

-participarea la perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din diverse instituţii culturale (biblioteci, muzee, cămine culturale, comitete judeţene de cultură).

Perioada

1964-1969

Liceul „Vasile Alecsandri”, Liceul Economic, Liceul nr. 4, Şcoala generală nr. 11, municipiul Bacău

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba română, limba franceză şi limba rusă
Educaţie şi formare
Perioada 1976-1980
Doctorat în sociologia culturii, Universitatea Bucureşti. Susţinerea tezei – 25 martie 1981
Perioada 1969-1973
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, secţia de Sociologie, cursuri de zi, examen de licenţă – iulie 1973
Perioada 1959-1964
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filologie, cursuri de zi, examen de licenţă – iunie 1964
Perioada 1967, septembrie
Gradul definitiv – profesor de limba şi literatura română, IPCD, Iaşi
Perioada 1955-1959
Liceul teoretic „V. Alecsandri” din Municipiul Bacău

 

 

Domenii de interes Sociologie, economia culturii, jurnalism, comunicare, drepturile omului, bibliologie, publicitate,creaţie literară.

Premii si distincţii 

 

 

 

-Premiul „P.S. Aurelian” al Academiei Române, 1999, pentru cartea „Marketing şi cultură”
-Premiul „Octavian Goga”, decernat la Salonul de carte, ediţia a VII-a, Cluj, 1997, pentru cartea „Marketing şi cultură”
-Diplomă aniversară „30 de ani de marketing în România, 1971-2001”, pentru contribuţia la afirmarea şi promovarea marketingului în România, Academia de Studii Economice, 2001
-Diplomă de onoare, cu prilejul sărbătoririi a 125 de ani de la înfiinţarea Cercului Militar Naţional, pentru contribuţia la afirmarea instituţiei ca centru de cultură (2001)