Lucrări prezentate la manifestări științifice internaționale publicate integral în diverse volume

 

– La inventiva en los asuntos: Suerte favorable para sobrevivir en la economia competidora (Ingeniozitatea în afaceri – şansă de supravieţuire în economia concurenţială), (coautor), AEDEM – III Congreso Internacional, La adaptación de la empresa en un sistema en transición, coediţie, Editura Expert Bucarest – RUMANIA & AEDEM Vigo – ESPAÑA, 1994

– Urban regeneration and more opportunities for artistic expression and cultural consumption (Regenerare urbană și diverse oportunități de exprimare artistică și consum cultural) (coautor), Procedia Economics and Finance, vol. 8, 2014

– The Smart City: An Ecosystem Built on Innovation (Oraşul inteligent: un ecosistem construit pe inovaţie) (coautor), Economic Dynamics and Sustainable Development – Resources, Factors, Structures and Policies (Proceedings ESPERA 2015 Part 1), Peter Lang International Academic Publishing Grup, 2016

– Creative Cities – A Model of Sustainable City Planning (Oraşe creative – un model de urbanism sustenabil) (coautor), Economic Dynamics and Sustainable Development – Resources, Factors, Structures and Policies (Proceedings ESPERA 2015 Part 2), Peter Lang International Academic Publishing Grup, 2016

– Innovative Management and Priorities of Urban Policies (Managementul inovator şi priorităţile politicilor urbane) (coautor), Issues and Innovative Trends in Sustainable Growth – Strategy Challenges for Economic and Social Policies” (Proceedings ESPERA 2016 Part 2), Peter Lang International Academic Publishing Grup, 2018

– Coordinates of Urban Culture in the Context of Sustainable Development of the Cities (Coordonatele culturii urbane în contextul dezvoltării durabile a orașelor) (coautor), Issues and Innovative Trends in Sustainable Growth – Strategy Challenges for Economic and Social Policies” (Proceedings ESPERA 2016 Part 2), Peter Lang International Academic Publishing Grup, 2018

– Knowledge, information, value in sustainable tourism (Cunoaştere, informaţie, valoare în domeniul turismului sustenabil) (coautor), Proceedings of the International Conference Economic Scientific Research – Theoretical, Empirical and Practical Approaches ESPERA 2018, Peter Lang International Academic Publishing Grup

– Promoting the logic of profit in the activity of public cultural institutions. The case of the museums (Promovarea logicii profitului în activitatea instituţiilor publice de cultură. Cazul muzeelor), Proceedings of the International Conference Economic Scientific Research – Theoretical, Empirical and Practical Approaches ESPERA 2018, Peter Lang International Academic Publishing Grup