Articole ştiinţifice publicate în volume de studii

 

1978 – Cartea de căpătâi sau nevoia de filosofie (autor), în vol. „Educaţie şi lectură” (coordonator Maria Moldoveanu), editat de CCES

1983 – Conştientizarea valorilor spirituale în experienţa cititorilor de beletristică, în vol. „Democraţia culturală”, editat de Institutul de Filosofie, Academia Română

1988 – Accesul la valorile supreme, în vol. „Tineret. Educaţie. Participare”, editat de Centrul de Cercetări pentru problemele Tineretului (CCPT)

1989 – Autoritatea instanţelor educative, în vol. „Dezvoltarea societăţii…”, editat de Centrul de Cercetări pentru problemele Tineretului (CCPT)

1994 – La inventiva en los asuntos: Suerte favorable para sobrevivir en la economia competidora, în vol. La adaptacion de la empresa en un sistema en transicion, coediţie, Ed. Expert Bucarest-Rumania & AEDEM, Vigo-España

2007 – Trăirea religioasă ca experienţă a omului de cultură, în vol. „Cultură şi economie”, Centrul de Informare şi Documentare Economică, Academia Română

2011 – The impact of the economic crisis on culture in Romania (coautor), in vol. „Nonlinear views on the economic crisis”, editor Mircea Malita, Expert, Bucuresti