Studii şi articole publicate în reviste de specialitate
– prezentare selectivă –

 

Revista de pedagogie

– Elevii şi bibliotecile, nr. 8, 1977

 – Reprezentările culturii şi conduita culturală, nr. 12, 1977

Revista „Viitorul social”

Aspiraţii culturale specifice în noile cartiere urbane, nr. 1, 1979

 – Idealul umanist al educatorilor, nr. 2, 1982

Revista „Calitatea vieţii”

Cultura, o grilă şi un proiect, nr. 2-3, 1993

Creativitatea în spaţiul unor servicii educaţionale, nr. 1, 1993

Reforma învăţământului şi aşteptările personalului didactic, nr. 1, 1994

Creativitatea în cercetarea ştiinţifică, nr. 2, 1994

Munca între rutină şi creativitate, nr. 3-4, 1994

Garantarea libertăţilor publice în România, nr. 1-2, 1996

Revista de sociologie

Idealul cultural, nr. 6, 1982

Presa scrisă, imaginea şi publicul ei, nr. 2, 1998

Revista „Capital – Fast Business”

Creativitatea în afaceri, nr. 4-7, 1993

Educaţia informaţională şi afacerile, nr. 8, 1993

Orientări valorice în lumea afacerilor, nr. 10, 1993

Revista „Marketing-management – studii, cercetări, consulting”

Managementul afacerilor. Principii. Funcţii. Tipuri, nr. 3-4, 1995

Cercetarea de marketing în cultură, nr. 3-4, 1997

Marketing şi cultură: particularităţi ale cercetării ofertei culturale, nr. 1-2, 1999

Ecosistemul patrimoniului cultural naţional, nr. 6, 2004

Orientarea de marketing în organizaţiile mass-media, nr. 5-6, 2007

Motivaţia opţiunii pentru studiul interdisciplinar al sistemului cultural (coautor), nr. 3-4, 2009

Revista „Caiete critice” – revistă editată de Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, sub egida Academiei Române

De la perspectiva antropologică la concepţia economică asupra culturii, nr. 4, 2004

Economia culturii – Cadrul conceptual, nr. 8, 2004

Economia culturii. Cercetarea în termeni de cerere şi ofertă, nr. 9, 2004

Instanţe de legitimare şi de consacrare a valorilor culturale, nr. 7-12, 2005

Industriile comunicării. Structurile sistemului mass-media, nr. 1-5, 2007

Particularităţile produselor mass-media (I), Funcţii şi tipuri de produse mass-media, nr. 6-7, 2007

Particularităţile produselor mass-media (II), Criterii şi tipologii, nr. 8-9, 2007

Economia artei (I), Arta – noţiune deschisă, nr. 10, 2007

Economia artei (II), Definirea artiştilor. Categorii ocupaţionale în domeniul artei, nr. 11-12, 2007

Economia artei III), Beneficii sociale ale artei, nr. 1-2, 2008

Economia artei (IV), Impactul economic al bunurilor şi al activităţilor artistice, nr.3-4-5, 2008

Economia artelor (I), Piaţa artelor. Accepţiuni, tipologie, nr. 8-9, 2008

Economia artelor (II), Cercetarea pieţei. Relevanţa unor studii empirice, nr. 10-11, 2008

Economia artelor (III), Consumul de artă, nr. 12, 2008

Economia artelor (IV), Drumul artei către publicul ei – cu referire la artele vizuale – , nr. 1-2-3, 2008

Conceptul-cheie – Eminescu. Despre orizontul cultural al tinerilor jurnalişti, nr. 5-7, 2009

Probleme ale spațiului cultural și cercetarea științifică, nr. 10-11-12, 2009

Structuri şi frontiere – cercetarea complexă a organizaţiilor şi activităţilor culturale, nr. 2, 2010

Studiul organizațiilor culturale, nr. 3, 2009

Clasificarea activităților culturale, nr. 6, 2009

Mizele politicilor culturale, nr. 9, 2010

Evaluarea aspectelor economice, nr. 10, 2010

Repere manageriale ale politicilor culturale (I), nr. 11, 2010

Repere manageriale ale politicilor culturale (II), nr. 12, 2010

Evaluarea politicilor culturale. Efecte sociale (I, II, III), nr. 11 (2011) – nr. 1 (2012)

Respectarea drepturilor culturale (I, II, III), nr. 10 – 12, 2012

Contribuția culturii la dezvoltarea sustenabilă a așezărilor urbane (I, II), nr. 11,12, 2013

Contribuția sectorului cultural la creștere economică și ocupare. Festivaluri. Muzee și expoziții (I), nr. 10, 2014

Contribuția sectorului cultural la creștere economică și ocupare. Festivaluri. Muzee și expoziții (II), nr. 11, 2014

Industriile creative – surse ale creșterii economice și ale dezvoltării umane în mediul urban, nr. 12, 2014

Orașul contemporan între cunoaștere științifică și percepții aspiraționale, nr. 9, 2016

Revista de bibliologie şi ştiinţa informării – Biblioteca

Biblioteca şi anotimpurile. Condiţia bibliotecilor comunale în procesul de tranziţie a satului românesc, nr. 6, 1992

Modele şi cărţi, nr. 7, 1992

Lectură şi inovaţie tehnică, nr. 1-2, 1993

Adresabilitatea – indicator global al activităţii bibliotecare, nr. 11-12, 1995

Industria cărţii – strategii promoţionale, nr. 1-4, 2003

Mentalităţi economice în industria cărţii, nr. 5-6, 2003

Romanian Journal of Economics

Management Benchmark of Cultural Policy (coautor), Anul XXI, vol. 33, nr. 2(42), 2011

Review of General Management

The impact of the Economic Crisis on culture (coautor), vol. 14, Issue 2, 2011